Privacybeleid

Privacybeleid van AI in Bedrijf

Bedankt voor het gebruik van onze diensten en het bezoeken van onze website(s). In dit Privacybeleid beschrijven we welke, hoe en waarom we informatie verzamelen als u onze website(s) bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten. We beschrijven in dit Privacybeleid ook hoe we deze informatie gebruiken en openbaar maken. We nemen uw privacy zeer serieus en verkopen nooit lijsten of e-mailadressen. Wij zijn ingericht op de GDPR (General Data Protection Regulation)/AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en ePrivacy-wetgeving en gaan volgens deze regelgeving(en) om met onze data.

1. Algemene informatie

1.1 Definities
Deze definities helpen u bij het begrijpen van ons Privacybeleid. Als we het over wij/ons/onze hebben, bedoelen we AI in Bedrijf, gevestigd in Delft, Nederland.
Persoonlijke informatie is informatie die gebruikt kan worden om u te identificeren, inclusief bijvoorbeeld voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, geslacht, beroep en andere demografische informatie.

Het Privacybeleid is van toepassing op onze website(s):
www.Aiib.nl

Dit Privacybeleid is van toepassing op deze websites en andere websites die onze eigendom zijn. Met “Websites” bedoelen we de website zelf, webpagina’s, interactieve features, applicaties, widgets, blogs, sociale media, sociale media-tabs of ander online of mobiel aanbod dat linkt naar dit Privacybeleid. Door het aanbieden van onze diensten kunnen we persoonlijke informatie verzamelen over een website-bezoeker, klant, persoon of e-mailadres op of gerelateerd aan een distributielijst of abonnee.

1.2 Veranderingen
Wij kunnen dit Privacybeleid op elk moment opnieuw aanpassen. De meest recente versie wordt aangegeven door het versienummer en de datum onderaan dit Privacybeleid. Alle updates en wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht. We publiceren een herziene versie op de website en een link naar het Privacybeleid in de footer van onze nieuwsbrieven of communiceren de wijziging anderszins. Wij raden u aan om dit Privacybeleid vaker te bekijken om op de hoogte te blijven van wijzigingen die op u van toepassing zijn. Onze elektronisch of anderszins opgeslagen kopieën van dit Privacybeleid zijn de echte, volledige, geldige, authentieke en afdwingbare kopieën van de versie van het beleid, dat van kracht was op de betreffende datum dat wij uw persoonsgegevens hebben verkregen.

1.3 Scope
Dit Privacybeleid is leidend en houdt rekening met – en respecteert – alle data die we hebben verzameld, of verzamelen over en/of van u. Indien van toepassing hanteren we aparte gebruikersvoorwaarden, waar we altijd aparte, doelbewuste toestemming voor zullen vragen.

2. Informatie die we verzamelen

2.1.1 Informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt
Als u ons een e-mail stuurt, of met ons communiceert via een andere weg, dan geeft u ons vrijwillig informatie, die wij verzamelen. Deze informatie kan uw naam of uw inschrijfnaam bevatten, uw fysieke adres, uw e-mailadres, uw ip-adres, telefoonnummer, bankgegevens, maar ook details als, locatie, aankoopgeschiedenis en andere demografische informatie. Door het geven van deze informatie, stemt u ermee in dat deze informatie door ons verzameld, gebruikt en opgeslagen wordt.

2.1.2 Informatie die we automatisch verzamelen
Als u onze websites bezoekt, kunnen we informatie verzamelen. Deze informatie kan uw ip-adres, uw besturingssysteem, uw browser-id, uw browser-activiteit en andere informatie met betrekking tot bezoeken aan onze of een andere website bevatten.

2.1.3 Informatie vanuit andere bronnen
We kunnen informatie over u, zoals naam, e-mailadres, demografische informatie, ip-adressen, locatie en het gebruik van social media-platforms ontvangen, door hiernaar te zoeken op internet of gebruik te maken van tools (van derden).

3. Waarom we informatie verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wilt u meer weten over de afweging die wij maken bij het verwerken van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op via post@AI in Bedrijf.nl

3.1 Sales- en marketingdoelstellingen
AI in Bedrijf vergaart contactgegevens voor het kunnen e-mailen, sms’en of bellen van contacten. Ook versturen we enquêtes, organiseren we evenementen en voeren we andere campagnes uit, zoals DM-activiteiten of advertentiecampagnes. Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen. Wij personaliseren soms om e-mails en andere communicatie-uitingen relevanter te maken.

4. Rechten van de betrokkene

Onder de GDPR heeft elk persoon (de betrokkene) van wie gegevens verwerkt worden een aantal rechten. Wij doen ons best hier zo goed mogelijk aan te voldoen:

  • Informatie en inzage: uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. Het kan zijn dat we die gegevens voor andere doeleinden (administratie of juridisch bijvoorbeeld) nog nodig hebben;
  • Beperking: heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking laten beperken;
  • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk (per e-mail of post) bezwaar indienen. Wij gaan zorgvuldig met uw aanvraag om en komen hier z.s.m. bij u op terug.

5. Cookies en tracking

5.1 AI in Bedrijf Cookiebeleid
Wij gebruiken cookies en vergelijkbare tracking-technologieën, zoals meet- en conversiepixels (hierna: cookies), om onze dienstverlening te verbeteren, de websitecampagnes optimaal te laten functioneren, en voor het efficiënt uitvoeren van marketing campagnes.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De AI in Bedrijf -website zoals onder 1.1 benoemd plaatsen cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”). Cookies worden nooit gebruikt om privégegevens zoals wachtwoorden te achterhalen.

Hieronder vind u een overzicht van de specifieke cookies die geplaatst worden door de AI in Bedrijf -website en de functionaliteit van het gebruikte cookie (Doel, type en Levensduur):

  • Google Analytics: Het gebruik van de AI in Bedrijf -website onderzoeken om beter doelgroepen in kaart te kunnen brengen, meer inzicht te krijgen in statistieken en verbeteringen in de website door te kunnen voeren. Prestatie. Maximaal 2 jaar;
  • Google AdWords: Analyse en tracking en advertising om relevante aanbiedingen te kunnen doen. Tracking & Advertising. Maximaal 2 jaar;
  • LinkedIn: Ook voor analyse, profiling en retargeting. Tracking & Advertising Maximaal 6 maanden

5.2 Cookies verwijderen
U kunt uw cookies het makkelijkst verwijderen via uw browserinstellingen.

5.3 Wijzigingen in dit privacybeleid
AI in Bedrijf behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 31 maart 2021.