Presentaties en Workshops

Het is de visie van AI in Bedrijf dat goede inhoudelijke presentaties of interactieve workshop de adaptatie van AI binnen organisaties versoepelt. De standaard presentaties en workshops worden voor elke organisatie specifiek gemaakt:

 • AI Clarifyer:
  • Wat kan een gewoon bedrijf met AI?
  • Introductie presentatie met achtergrond en toepassing van AI;
  • Met relevante voorbeelden en case voor de organisatie;
 • AI Ideation:
  • Welke mogelijkheden zou AI voor de organisatie kunnen hebben?
  • Interactieve workshop met als concreet doel ideeën generatie voor AI;
 • AI in Bedrijf Workshop:
  • Interactieve workshop van een dagdeel;
  • Inhoudelijk deel: achtergrond AI en voorbeeld AI cases;
  • Praktisch deel: inventarisatie van mogelijke belemmeringen;
  • Praktisch deel: in kleine groepen rond eigen afdeling of proces, AI mogelijkheden bedenken;
  • Uitkomst mogelijke ideeën die uitgewerkt kunnen worden in business cases.

Onderzoek en consultancy

Soms is een workshop onvoldoende en is er onderzoek en/of consultancy nodig om zaken helder te krijgen en knelpunten op te lossen. AI in Bedrijf bepaalt samen met een organisatie de specifieke vraagstelling en stelt een maatwerk traject voor gebaseerd op één van de volgende diensten:

 • AI Enabler:
  •  Onderzoek dat ingezet wordt na het eerder onsuccesvol zijn van één of meerdere AI pilots;
  • Welke zaken houden het gebruik of toepassing van AI tegen en hoe dit op te lossen;
 • AI Quickscan:
  • Laagdrempelig onderzoek naar mogelijkheden van AI binnen een bedrijf. Gratis of tegen kostprijs aangeboden. Max 1 a 2 weken;
 • AI BusinessCase:
  • Consultancy voor het uitwerken van AI mogelijkheden naar kosten/baten en kans van slagen;
 • AI Data Analytics Quickscan:
  • Onderzoek naar de mogelijkheden van AI met de bestaande data;
  • Kan met de huidige data meer gedaan worden m.b.v. slimme AI toepassing?
 • AI Data Quality Quickscan:
  • Onderzoek naar de huidige kwaliteit van de data;
  • Is deze voldoende voor AI toepassing?