Dienstverlening

Uit het overzicht van de barrières rondom de invoering en gebruik van AI, kwamen een aantal behoeften naar voren. Aan de ene kant de behoefte aan advies over AI -toepassing, -implementatie en gebruik. Aan de andere kant de behoefte aan concrete verbetering van de kennis en vaardigheden van personeel. Rondom deze behoeften heeft AI in Bedrijf zijn dienstverlening opgezet.

AI consultancy:

 • Advies over AI en hulp bij verlagen drempel om met AI aan de slag te gaan;
 • Advies over AI ethische aspecten en de aanstaande EU AI Act wetgeving;
 • AI Ideation en opstellen business-cases;
 • Verzorgen van pilots en implementaties van AI oplossingen;
 • Organiseren van lifecycle management van de AI oplossing(en).

AI ondersteunende diensten:

 • Het organiseren van opleiding of training in AI;
  • Maatwerk door AI in Bedrijf zelf, zie ook bij tools & workshops;
  • Doorverwijzing naar opleidingen door partners op dit gebied;
  • Basis AI, ML/DL, Python, Neurale Netwerk Architecturen etc.
 • Het bieden van AI expertise op gebieden ML/DL engineering, data-science, AI business consultancy, AI Agile aanpak, projectaanpak en scrum. Azure AI en AWS AI kennis etc.