Welke barrières of belemmeringen zijn er om AI te gaan gebruiken?

In een onderzoek door Gartner is er aan organisaties gevraagd wat hen tegenhoudt om aan de slag te gaan met AI. In de tabel hieronder kunt u de opgegeven redenen terugvinden gegroepeerd naar hoofdtype.
AI in Bedrijf  is van mening dat alle genoemde punten goed op te lossen zijn mits serieus en daadkrachtig aangepakt en er kleine en beheersbare stappen worden genomen. In het onderstaande overzicht zijn de meest genoemde belemmeringen opgenomen waarbij voor elke barrière een aantal oplossingsrichtingen worden gegeven.