Wie zijn de experts?

Het partner netwerk van bedrijven van AI in Bedrijf  is groot en daardoor kunnen alle expertises, die benodigd zijn in AI toepassingen en trajecten, snel en adequaat worden gevonden en ingezet. U vindt hier een selectie van experts die werken bij partners van AI in Bedrijf  en waar we graag mee samenwerken. Navigeer met de pijltjes of  ‘swipe’ om alle experts te zien.

Data Management en Data Governance

A. is een echte data guru. Weet alles van Big Data, gestructureerde data, knowledge graphs, portals en datawarehouses. Heeft veel ervaring met het bewaken van data kwaliteit en het prepareren, standaardiseren en normaliseren van data. Voor AI toepassingen erg belangrijk en wordt nogal eens onderschat.
A. is DAMA DMBOK gecertificeerd en helpt u door goed data management, een succes te maken van AI voor uw bedrijf.

AI Implementaties

Bianca is een specialist in implementaties van AI met een project insteek. Met een combinatie van klassieke en moderne methodieken, zoals een Agile en DevOps aanpak, weet zij de meest complexe trajecten tot een goed einde te brengen. Voor AI in Bedrijf  is zij het aanspreekpunt voor advies over AI implementaties en fasering.

Data Engineer, Data Scientist en Machine Learning

Casper heeft een passie voor data en programmeren en een voorliefde voor wiskunde. Hij heeft meer dan 5 jaar ervaring met complexe AI binnen een aantal banken, overheden en telecom bedrijven.
Hij krijgt graag inzicht in uw bedrijfsdoelstellingen en doet intakes over welke datasets beschikbaar zijn, tot en met het genereren van inzichten uit de voorspellingen.
Hoewel het lastig kan zijn om deze te definiëren, werkt hij graag mee aan het bepalen en concretiseren van een businesscase.
Met een work hard, get stuff done attitude stort hij zich graag in uitdagingen om te leren en te evolueren.

Software Security

Kevin is een zeer ervaren security expert. Van jong af aan is hij gepassioneerd over computers, dit heeft geleid naar fascinerende ervaringen en banen op het gebied van softwareontwikkeling en cyberbeveiliging. Hij heeft voor grote partijen als Northwave en Riscure gewerkt als ethisch hacker en security analist. Begin 2020 is hij Codean gestart, omdat hij gelooft dat hij klanten met zijn eigen ideeën nog beter kan helpen. Dit leidde tot de ontwikkeling van de Security Review Environment waarmee hij kwetsbaarheden in cybersecurity sneller kan opsporen. Voor AI in Bedrijf is hij het aanspreekpunt voor security vraagstukken in complexere AI Software systemen.

Software engineering en machine learning

Tom is een ervaren software engineer en machine learning expert. Hij is momenteel dé specialist voor toepassingen van AI op het gebied van landbouw. Met name wereldwijde landbouw remote sensing met satelliet en luchtfoto gegevens voor veldkartering, gewasclassificatie en -analyse toepassing.

Projecten en Privacy

Dick is een ervaren adviseur op het gebied van privacy wetgeving (GPDR/AVG ), projectmanagement, contractmanagement en inkoopmanagement. Hij heeft veel kennis en ervaring met complexe projecten waarbij veel privacy gevoelige data wordt gebruikt.  Graag helpt hij bedrijven die bezig zijn AI in te voeren of andere data gevoelige projecten, problemen op het gebied van schending van de Privacywetgeving te voorkomen. Daarnaast is hij adviseur rond complexe projectvoering. Voor AI in Bedrijf is hij dan ook het aanspreekpunt op het gebied van privacy wetgeving en complexe projecten en programma’s.

Python en R Expertise

Berend is een gemotiveerde en leergierige data scientist. Hij heeft een brede achtergrond waarin hij een bachelor Toegepaste Wiskunde heeft behaald en daarna de master Business Analytics heeft afgerond. Hierdoor heeft hij uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van analyseren, optimaliseren en voorspellen van uiteenlopende data. Berend kan vraagstukken op het gebied van data op te lossen met programmeertalen zoals Python en R.
Berend heeft een deep learning model gebouwd in Python, waarbij hij verschillende libraries heeft gebruikt om alle data te kunnen analyseren en een handelsalgoritme heeft gebouwd die handelt in verschillende energiemarkten om zo een optimaal rendement te behalen.  Naast Python en R is Berend ook vloeiend in JAVA.

Computer Vision

Sander is een ervaren embedded software engineer en projectleider. Hij heeft ervaring binnen diverse technische automatisering trajecten en met diverse technologieën. Sinds een aantal jaar is hij betrokken geweest als adviseur en projectleider bij het implementeren van Computer Vision projecten. Met name in de productie omgevingen en hightech toepassingen waar real-time het key-woord is. Sander is voor AI in Bedrijf  de linking-pin en het aanspreekpunt als het gaat om Computer Vision projecten.

Chatbot technologie

Alexandre heeft jarenlange ervaring in de computersoftware-industrie als ontwikkelaar en als projectleider. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in Chatbot technologie. Hij is beschikbaar als adviseur en implementatiemanager rond met name de Chatbot technologie van Ubisend.

Data annotatie en machine learning

Casey is een ervaren machine Learning engineer. Zij heeft zich gespecialiseerd in de problemen die optreden bij AI traningsdata. Als een AI toepassing onvoldoende goed functioneert wordt snel gekeken naar het algoritme en de hoeveelheid data. Dit terwijl het labelen en categoriseren van data (data annotatie) een belangrijke oorzaak is voor het traag of niet goed kunnen trainen van een ML toepassing. Voor AI in Bedrijf is Casey het aanspreekpunt voor advies over Data Annotatie en helpt om mensen en SAAS oplossingen in te zetten om een betere of snellere data annotatie te verkrijgen.

IT Security

Bernard is IT Security specialist. Het is zijn missie om bedrijven te beschermen tegen misbruik van informatie. Een belangrijk aspect daarvan is het bewust  maken van organisaties dat een AI/ML toepassing ook een IT beveiliging aspect heeft. Voor de start van een AI/ML project is het belangrijk om de mogelijk zwakke plekken en risico’s  in de informatiebeveiliging rond de toepassing in kaart te brengen. Hij geeft daarna advies over de te nemen maatregelen. Voor AI in Bedrijf is hij dan ook de contactpersoon op het gebied van IT-security van een AI project.

AI en organisatie strategie

Gerard is een ervaren managementconsultant en programmamanager. Hij combineert ICT en ML/DL/AI kennis met organisatie, management en strategie kennis en ervaring. Graag helpt hij bedrijven te kijken naar het toepassen van AI om de organisatie strategie en doelen beter of makkelijker te kunnen halen door de slimme inzet van AI. Voor AI in Bedrijf is hij meestal de overall projectmanager en/of relatiemanager voor de klantorganisaties waar AI advies en voorlichting, AI implementaties of AI beheer trajecten worden uitgevoerd.