Visie

Het is de visie van AI in Bedrijf dat AI na de hype steeds meer gewoongoed zal worden en naast ERP, MIS en CRM een tool wordt om de bedrijfsstrategie op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren inclusief het dagelijkse werk.
Hiervoor is wel nodig dat bedrijven en organisaties op objectieve wijze (niet over-hypet) geholpen worden om de complexe en brede AI materie te kunnen begrijpen in termen als beter, sneller, nauwkeuriger, goedkoper en/of makkelijker, kansen en risico’s.

Missie

AI in Bedrijf is een management consultancy bureau dat zich specialiseert in het ondersteunen van bedrijven en organisaties bij het onderzoek naar de mogelijkheden en bij het invoeren van AI.
Wij streven erna AI binnen organisaties ethisch verantwoord toe te passen en duurzaam te verankeren middels kennisoverdracht, inrichting van systemen en processen. Hiervoor werken we samen met diverse experts van diverse bedrijven.

Ethische overwegingen

Graag werkt AI in Bedrijf mee aan projecten die ethisch verantwoord zijn, banen creëren en het voor mensen prettiger en fijner maakt om te werken: minder inspannend, gevaarlijk of geestdodend.

AI in Bedrijf zal altijd de ethisch morele afweging maken als het gaat om AI projecten waar direct banen van mensen door worden beïnvloed.

AI in Bedrijf zal verantwoordelijkheid nemen en ethische keuzes maken bij het ontwerp en gebruik van AI systemen, zodat misbruik van AI en bias van algoritmen worden voorkomen.

Motto

AI in Bedrijf  gebruikt inzichten uit de bedrijfskunde en management om AI efficiënt en effectief te kunnen inzetten. Hierbij is ons motto:
“Een goede business case komt eerst, dan pas de use-case (AI toepassing)”.

Het is dan ook onze mening dat het beter is om business centrisch te denken dan alleen data centrisch bij het ontwikkelen van AI.
“Data centrische AI ontwikkeling leidt meestal slechts tot sub-optimalisatie en evolutionaire verandering met kleine, incrementele innovatie en leidt zelden tot blijvend concurrentie voordeel. Business gerichte AI ontwikkeling daarentegen  kan leiden tot rigoureuze verbetering, revolutionaire verandering met radicale innovatie met blijvend concurrentie voordeel”.