Definities en termen

Er zijn erg veel termen rond AI in gebruik en hoewel er over de meeste termen en definities een  discussie is, volgt hier toch een overzicht met een toelichting op de belangrijkste termen.

Artificiële algemene intelligentie

De Heilige Graal,  Artificial General Intelligence (AGI). In tegenstelling tot wat over het algemeen gedacht wordt, ligt dit nog ver in de toekomst.  Momenteel zijn we in staat om hele snelle en heel gespecialiseerde intelligentie te creëren. Deepl-blue, Alpha-go of spraakherkenning zoals Apple’s Siri.

Artificiële algemene intelligentie (AGI) is het hypothetische vermogen van een intelligente agent om elke intellectuele taak te begrijpen of te leren die een mens beheerst of kan leren.

De essentie van intelligentie is het principe van aanpassing aan de omgeving terwijl met onvoldoende kennis en middelen wordt gewerkt. Een intelligent systeem moet dus kunnen rekenen op een eindige verwerkingscapaciteit, in real time werken, openstaan voor onverwachte taken, en leren uit ervaring. Deze werkdefinitie interpreteert “intelligentie” als een vorm van “relatieve rationaliteit” (Wang, 2008)