Ethische overwegingen

Graag werkt AI in Bedrijf mee aan projecten die ethisch verantwoord zijn, banen creëren en het voor mensen prettiger en fijner maakt om te werken: minder inspannend, gevaarlijk of geestdodend.

AI in Bedrijf zal altijd de ethisch morele afweging maken als het gaat om AI projecten waar direct banen van mensen door worden beïnvloed.

AI in Bedrijf zal verantwoordelijkheid nemen en ethische keuzes maken bij het ontwerp en gebruik van AI systemen, zodat misbruik van AI en bias van algoritmen worden voorkomen.

De Bond van Verzekeraars gebruikt dit ethisch kader. Klik op de mindmap om deze uitvergroot als PDF op hun webpagina te kunnen zien.

Ethisch kader

Er zijn diverse bedrijven en organisaties die ethische AI codes en principes  hebben ontwikkeld. Een goed overzicht hiervan staat op de website van het Rathenau Instituut.

In adviestrajecten voor klanten wordt door AI in Bedrijf  uitgegaan van het ethisch kader dat door de Europese Unie is voorgesteld. Dit kader wordt door veel bedrijven en organisaties gebruikt en vertaald naar de eigen situatie van het bedrijf en/of de branche. Zie ter voorbeeld de afbeelding links.

Er zijn zeven eisen waaraan het ethisch kader dient te voldoen:

  1. ‘Human agency and oversight’:  Voldoende menselijke autonomie;
  2. ‘Technical robustness and safety’: Technische- en (cyber)security eisen aan de AI applicatie;
  3. ‘Privacy and data governance’:  Reeds bekende AVG;
  4. ‘Transparency’: Besluitvorming door de AI moet transparant zijn;
  5. ‘Diversity, non-discrimination and fairness’: Lijkt logisch maar is vaak complex;
  6. ‘Societal and environmental well-being’: Gevolgen voor de samenleving;
  7. ‘Accountability’: Interne controles en verantwoording.